Het primaire doel van onze serviceclub is om jaarlijks een aantal sociale projecten te steunen. Elk werkjaar slagen we er in om verschillende projecten te ondersteunen, vnl. plaatselijke, maar ook soms internationale projecten met plaatselijke verankering. Hieronder vind je een aantal van de huidige sociale werken:

2020

 • DEELPUNT Deze “Sociale Kruidenier” bestrijdt volop de armoede van erkende kansarme gezinnen. Men bedeelt gratis voedsel en voorziet huishoudproducten aan een fractie van de normale winkelprijs.
 • CANISHA Opleiding van assistentiehonden ten dienste van mensen met een fysische beperking met als doel autonomie en zelfredzaamheid te herwinnen en (re)integratie in de maatschappij te bevorderen.
 • BIJEVA Bestrijden van kinderarmoede en de ouders helpen met het oplossen van kopzorgen als gevolg van de confrontatie met armoede. Ook worden “Bijzondere Jeugd Vakanties” georganiseerd.
 • ’t ENSEMBLE Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting door invulling van basisbehoeften zoals kleding, schoeisel, babyuitzet… vaak gratis of tegen een kleine vergoeding.
 • HUIZE VANDER SCHUEREN Tehuis met bijzondere aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking, bijkomende gedrags- en emotionele stoornissen, psychiatrische problemen en autismespectrumstoornis.
 • Homaar – Villa Omaar Laagdrempelig huis voor jongeren (15-23 jaar) die het (even) emotioneel moeilijker hebben. Via een ambulant therapeutische werking laat men hen tot rust komen om de draad positief op te pikken.
 • OMEGA Ondersteuning van volwassenen met een beperking in Wetteren. Via een basisgroep werking en individuele begeleiding streeft men naar een optimalisatie van de levenskwaliteit van de cliënt.
 • Puissance Therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen met fysieke of mentale problemen met behulp van paarden. Bij deze hypotherapie fungeert het paard als co-therapeut in het proces.
 • OIGO (Opgeven Is Geen Optie) Door het organiseren van activiteiten worden fondsen ingezameld ten voordele van diverse kankerafdelingen binnen het UZ-Gent of lokale initiatieven met betrekking tot kankerbestrijding.
 • GO! Basisschool Campus Compas Project ter ondersteuning van gezinnen in kans-armoede met als doel om de toekomst van hun kwetsbare kinderen te vrijwaren.
 • Het Huis van het Kind Specifieke steun aan het Sinterklaas feest voor kansarme kinderen. Hierdoor kregen ook zij een geschenk onder de vorm van speelgoed en/of snoepgoed.

2018/19

 • GVVE Massemen als bijdrage in de kosten voor deelname aan een buitenlands voetbaltornooi voor spelertjes met een beperking
 • Sint-Lodewijkvoor aankoop sporttoestellen (via sponsoring Calipage Run)
 • Huize Vander Schueren voor aanschaf laptops, tablets met speciaal ontwikkelde apps voor personen met een beperking
 • OMEGA aanschaf tillift
 • Badfestival
 • sociale kruidenier Deelpuntuit Wetteren
 • ’t Ensemble (tweedehandse kledij voor mensen in armoede)
 • steun aan door brand getroffen gezin in Wetteren
 • Oigo
 • “De Vlammers voor Eva” (Wichelen)  Kom op tegen Kanker
 • werk van de gouverneur (Kinderkankerfonds)
 • Make-a-wish
 • kankerpatiënt in noodsituatie
 • BIJEVA
 • TuChiFoBelgium, het project met weeskinderen van Tine Migerode in Tanzania
 • projecten van LEO’s Wetteren
 • NASOC (nationaal werk Leo’s)
 • RVT Armonea Wetteren Overbeke voor aankoop tovertafel (tafelgrote iPad vooral voor dementerende bejaarden)
 • WZC Molenkoutervoor aankoop belevenistafel (is tovertafel)
 • CANISHA voor opleiding assistentiehonden slechtzienden
 • project geschiedenis klassen in Dikkele 
 • isolatie repetitieruimte Wetterse muziekgroepen
 • LCIF
 • proclamaties Wetterse scholen SGW, SJI, KA, Scheppers

Met uw steun als sponsor maakt u het ons mogelijk om deze sociale taak nog beter te doen. Voor alle duidelijkheid, we vragen helemaal geen steun om de activiteiten te laten doorgaan, want deze kosten worden door de deelnemers ruim gedragen. De sponsorgelden gaan dus integraal naar de sociale kas! Daartegenover staat dat we jullie een publiciteit bieden op al onze activiteiten voor een publiek dat uw aanwezigheid weet te waarderen.